Markeds- og samfundsudvikling, set med borgenes øjne

CEM Economy er et nyt rapporteringssystem med adgang til mere end 300 markeds- og samfundsforhold samt prognoser, som løbende opdateres via telefoninterview med et nationalt repræsentativt udvalg af de danske forbrugere.

I CEM Economy kan du designe din egen forside, så den tilpasses præcis dit behov. CEM Institute kan også opsætte forsiden for dig som en del af den service, vi tilbyder uden beregning.

Eksemplet nedenfor viser en bruger, der har valgt 4 favoritter blandt 300 områder, som herefter altid vises på brugerens personlige forside. Der kan vælges lige så mange favoritter, der er behov for.

Fra forsiden kan du ligeledes lave segmenteringer. I eksemplet herunder har brugeren lavet en segmentering, hvor området (variablen) ”Har købt PC” krydses med variablen ”Erhvervsaviser læst i går”. Du kan krydse samtlige af CEM Economys 300 markeds- og samfundsforhold, hvilket udgør et eminent analyseredskab – også til glæde for dine kolleger.

I CEM Economy får du tilmed prognoser 3-24 måneder frem. På den korte bane (3-6 måneder frem) baseres resultaterne på borgernes / kundernes egne udsagn. På den lange bane (12-24 måneder) opdaterer vi et gennemsnit af prognoser fra Danmarks Statistik, OECD, bankerne m.fl – både for Danmark og globalt. Læs mere om indhold og metode fra side 3 og frem.

Bestil CEM Economy og få dit eget site med adgang til samtlige tal, prognoser og artikler.

Den perfekte start på opbygningen af CEM, hvor du kan få samlet al jeres markedsviden.
Vi står klar med support og rådgivning. Læs mere på www.ceminstitute.com.