CEM Institute-Voxmeter har udviklet en helt ny software, der både reducerer virksomheders udgifter til markedsviden og gør denne viden let anvendelig for alle – markedsviden, som fremover giver langt større værdi, fordi den guider den enkelte leder og som samtidigt forener beslutningstagerne i hele organisationen.

CEM står for Customer Experience Management og er beslægtet med Customer Relationship Management (CRM), men fungerer bare omvendt. Hvor CRM er virksomhedens registrering af dens relationer til kunden, er CEM kundens egen feedback på oplevelsen af virksomheden. Begge dele er vigtige.

Forudsætningen for at arbejde med Customer Experience Management i praksis er, at CEM-processerne understøttes af en dertil udviklet teknologi – netop sådan en teknologi, som CEM Institute-Voxmeter har udviklet: softwaren Catglobe.

Med softwaren Catglobe kender du altid kundernes forventninger, behov og fremtidsplaner. Dette kan lade sig gøre, fordi Catglobe på effektiv vis sikrer, at jeres kunder validerer, hvordan I klarer jer – på præcis de parametre, der er altafgørende for din virksomhed.

Spar penge og øg din markedsviden:
1. Når I kan se jer selv med kundernes øjne, helt ufiltreret, opnås nærhed til kunderne og øget forståelse af markedet.

2. Når kundefeedback transformeres til struktureret markedsviden, mangedobles værdien.

3. Når markedsviden effektiviseres, betyder det mindre arbejde, færre undersøgelser og færre eksterne udgifter.

4. Når markedsviden kategoriseres efter ansvarsområder, sikres relevansen af viden – uanset niveau og afdeling.

5. Når markedsviden tilpasses jeres organisation, opnås optimal videndeling på tværs af afdelingerne.

6. Når alle forstår markedet via en fælles referenceramme, opnås en ny, intens bevågenhed og omstillingsparathed.

7. Når afdelingerne forstår markedet på samme differentierede måde som kunderne, optimeres indsatsen.

8. Når kundefeedback rapporteres i realtid, kan I reagere øjeblikkeligt – også i uventede situationer.

9. Når markedsviden struktureres, kan I få CEM nøgletal, der trækker en rød tråd fra strategi og direkte ud til kunderne.

10. Kort og godt: I bliver bedre til at tiltrække, vinde, fastholde og forudse kunderne!