[:en]


Ultimate Market CRM + CEM System

 
Improve decisions with valuable insights about the needs and desires of your customers.
Catglobe enables you to go from customer insights to action.
 
 

Claim your 30 day FREE trial

No credit card. No commitment.

Video tutorials

Questionnaire
 

How to create a questionnaire in Catglobe
 

Create sample with panelmembers

How to create a sample with panel members in Catglobe

Create sample from external source

How to create a sample from a external list in Catglobe

Sending out invitations
 

How to sent out invitations to respondents in Catglobe

Question properties – Label and text

How to change the appearance and interaction of your questions.

Question Properties – Option Properties

How to create and control your answer options.
 

Question Properties – Settings
 

How to control your questions underlying properties.
 

Export data
 

How to export data so it can be processed outside Catglobe.

Catglobe
in a box

[:da]


Det ultimative CRM + CEM system

 
Træf bedre beslutninger med værdifuld indsigt i kunders ønsker og behov.
Catglobe tager dig i hånden fra kundeviden til handling.
 
 

Få GRATIS adgang i 30 dage

Intet kreditkort. Ingen binding.

Video guidelines

Spørgeskema

Spørgeskema
 

Sådan opretter du et spørgeskema i Catglobe

Opret sample fra panelmedlemmer

Opret sample fra panelmedlemmer

Sådan opretter du et sample med panelmedlemmer

Opret sample fra ekstern kilde

Opret sample fra ekstern kilde
 

Sådan opretter du et sample fra en eksternt liste

Udsending af invitation

Udsending af invitation
 

Sådan udsender du invitationer ud til respondenter

Manipulation af spørgsmål

Manipulation af spørgsmål
 

Sådan styrer du udseendet og interaktionen af dine spørgsmål.

Manipulation af spørgsmål betingelser

Manipulation af spørgsmål betingelser

Sådan opretter og styrer du dine svarmuligheder.
 

Spørgsmåls indstillinger

Spørgsmåls indstillinger
 

Sådan styrer du dine spørgsmåls underliggende egenskaber.

Eksportér data

Eksportér data
 

Sådan eksportér data, til behandling udenfor Catglobe.

Catglobe
in a box

[:]